Hủy

Gốc rạ Tin tức

Cảnh nông thôn ở Triều Tiên

Sau vụ gặt, người nông dân Triều Tiên bận rộn thu rơm rạ khô về nhà, gần đó là những cánh đồng rau cải thảo xanh rì đang chờ thu hoạch.

XOR, XOR Việt Nam