Hủy

Góc trái Tin tức

  • 07/11/2012 - 22:10

    Google sửa đổi giao diện tìm kiếm

    Google hôm nay 7/11 đã tiến hành cập nhật giao diện tìm kiếm mới không có thanh công cụ góc trái (sidebar) nhằm tăng không gian hiển thị của các kết quả tìm kiếm.
Người Tiên Phong