Hủy

Goi vu Tin tức

  • 24/04/2019 - 14:00

    Fastgo gọi cả trực thăng

    Trong khi còn đang tìm chỗ đứng ở dịch vụ gọi xe, Fastgo bất ngờ với kế hoạch mở dịch vụ gọi trực thăng.
  • 17/01/2019 - 16:24

    Grab có giá trị bao nhiêu?

    Hoạt động kinh doanh của Grab được dự báo sẽ cất cánh trong năm nay khi số chuyến đi và doanh thu sẽ tăng mạnh sau sáp nhập với Uber.