Hủy

Golf Viet Nam Tin tức

  • 07/11/2016 - 15:30

    Tiềm năng du lịch golf

    Xây sân golf để thúc đẩy du lịch cũng là một trong những hướng đi được bàn đến nhiều lần.
  • 11/07/2012 - 14:19

    Khánh Hòa xin xây dựng thêm 4 sân golf

    UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phương án bổ sung thêm 4 dự án sân golf.