Hủy

Governors lane Tin tức

Làn sóng quỹ đầu cơ mới

Làn sóng quỹ đầu cơ mới

Trong năm nay, có ít nhất 6 quỹ đầu cơ dự kiến sẽ được thành lập với số vốn ban đầu từ 1 tỉ USD trở lên.