Hủy

Grab gọi vốn Tin tức

Toyota đầu tư 1 tỷ USD cho Grab

Toyota đầu tư 1 tỷ USD cho Grab

Đây là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay trên quy mô toàn cầu từ một doanh nghiệp sản xuất ôtô vào lĩnh vực đặt xe công nghệ.