Hủy

Grab now Tin tức

  • 22/09/2021 - 07:24

    Cờ đến tay ecommerce

    Các lệnh giãn cách trong dịch bệnh như kìm nén sức bật của chiếc lò xo thương mại điện tử (ecommerce)
  • 14/01/2021 - 10:59

    Ngân hàng số Cake

    Ngân hàng số Cake được kỳ vọng sẽ tạo sức cạnh tranh mạnh mẽ cho Be trước các đối thủ đa ngành khác như Gojek hay Grab.