Hủy

Greylock Partnerts Tin tức

Đối thoại với Guru săn kỳ lân

Đối thoại với Guru săn kỳ lân

Bậc thầy (Guru) săn kỳ lân David Strohm mang đến cơ hội, thông tin và nhiều bài học lý thú cho giới startup Việt Nam những ngày đầu năm.

Người Tiên Phong