Hủy

Hà Linh Tin tức

Hạ Long: Ngôi sao đang lên

Hạ Long: Ngôi sao đang lên

6 tháng đầu 2017, khách du lịch đến Quảng Ninh nói chung và Hạ Long nói riêng đạt hơn 6 triệu lượt, trong đó khách quốc tế xấp xỉ 2,1 triệu lượt,