Hủy

Haiyan Tin tức

Philippines nhận 1 tỉ USD cho vay

Philippines nhận 1 tỉ USD cho vay

Philippines đã nhận được các cam kết cho vay 1 tỉ USD để tái thiết khu vực bị tàn phá bởi siêu bão Haiyan, từ World Bank và ADB.

XOR, XOR Việt Nam