Hủy

Hãng xe lớn Tin tức

  • 19/06/2012 - 09:56

    Giá cao su giảm mạnh do dư cung

    Nguồn cung cao su đang dư nghiêm trọng do Trung Quốc tăng trưởng kinh tế chậm nhất 3 năm, đẩy giá cao su nguyên liệu xuống thấp nhất kể từ 2009.