Hủy

Hieu anh Tin tức

  • 28/05/2014 - 10:50

    Google đổi logo

    Thương hiệu đắt nhất thế giới vừa thực hiện một số thay đổi trên logo của hãng. Nhưng có đến quá nửa thế giới không nhận ra được khác biệt giữa logo mới và cũ.
Người Tiên Phong