Hủy

Hoàng Trọng Hải Tin tức

  • 08/09/2012 - 15:17

    Xây cầu Vĩnh Xuân tại Vĩnh Long

    Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, hoàn tất các điều kiện để triển khai dự án.
XOR, XOR Việt Nam