Hủy

Hội nghị đỉnh cao Tin tức

  • 26/03/2014 - 13:19

    Bên lề cuộc hội La Hay

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn tiếp nối Phong cách ngoại giao Nguyễn Tấn Dũng là tranh thủ song phương trong đa phương.