Hủy

Hoi vay Tin tức

 • 31/12/2015 - 08:58

  Lương 6 triệu đồng cách nào mua nhà?

  Các chuyên gia chia sẻ cách thức mua nhà đối với những người có lương từ 6-10 triệu đồng/tháng và giải pháp nơi ở riêng cho người lương dưới 6 triệu đồng.
 • 30/10/2014 - 21:05

  Việt Nam đang vay nợ như thế nào

  Lần đầu tiên nhiều số liệu chi tiết về nợ công được người đứng đầu ngành tài chính công bố tại diễn đàn Quốc hội.
 • 27/10/2014 - 07:46

  Hạn chế dần việc vay để đảo nợ

  Ông Trần Quang Chiểu, Thường trực UB Tài chính-Ngân sách Quốc hội trao đổi thêm về vấn đề vay và trả nợ công tới an toàn, an ninh tài chính quốc gia.