Hủy

Hùng lộc Tin tức

  • 07/09/2016 - 08:30

    Biến vỏ hạt điều thành tiền

    Sản lượng dầu điều Việt Nam xuất khẩu khoảng hơn 600.000 tấn mỗi năm, lợi nhuận không dưới 2 triệu đồng / tấn.