Hủy

Huỳnh lưu đăng thái Tin tức

Hãy dành cho họ một con “Đường Về”

Hãy dành cho họ một con “Đường Về”

Bộ phim "Đường Về" kêu gọi cộng đồng giảm kỳ thị phân biệt đối xử với những người có HIV/AIDS, trong đó có một phần cộng đồng người đồng tính.