Hủy

Jigme Singye Wangchuck Tin tức

Kiến trúc hạnh phúc

Kiến trúc hạnh phúc

Một người Việt Nam đã kiến tạo nên kiến trúc cho Trung tâm Hạnh phúc Quốc gia Bhutan. Đó là kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào.