Hủy

Kéo dài nhiều năm Tin tức

UAE: Dư cung dầu có thể kéo dài nhiều năm

UAE: Dư cung dầu có thể kéo dài nhiều năm

Cần nhiều tháng thậm chí nhiều năm để giải quyết dư cung dầu thô, phụ thuộc vào thời điểm các nước ngoài OPEC giảm sản lượng, theo Bộ trưởng Năng lượng UAE.