Hủy

Ket uoc Tin tức

  • 11/03/2013 - 17:43

    DPM đã bán 2,38 triệu cổ phiếu quỹ

    Sau giao dịch, lượng cổ phiếu quỹ DPM nắm giữ còn 65,7 nghìn đơn vị. Giá trị giao dịch thu về ước tính hơn 88 tỷ đồng theo mức giá kỳ vọng.