Hủy

Khách sạn 6 sao Tin tức

  • 25/02/2021 - 08:37

    Khi 5 sao xuống đất

    Khách sạn tiếp tục gánh thêm khó khăn khi giảm giá không còn là giải pháp hiệu quả.
  • 24/04/2016 - 14:32

    TPHCM muốn thêm khách sạn 6 sao, 7 sao

    Với thế mạnh là thành phố du lịch, trung tâm kinh tế của cả nước, TPHCM muốn có thêm nhiều công trình cao cấp như khách sạn 6 sao và 7 sao.