Hủy

Khashogg Tin tức

Các nhà báo là Nhân vật của năm 2018

Các nhà báo là Nhân vật của năm 2018

Tạp chí Time đã chọn "Những người bảo vệ", một nhóm các nhà báo là Nhân vật của năm. Trang báo uy tín gọi đó là "Cuộc chiến vì sự thật".