Hủy

Khổ vì họp Tin tức

Khốn khổ vì họp

Khốn khổ vì họp

Hầu hết các nhân viên đều ngán cảnh ngồi họp suốt 2 tiếng đồng hồ. Thực vậy, các cuộc họp từ lâu là sự tra tấn đối với nhân viên văn phòng.