Hủy

Khóa thông minh Tin tức

  • 30/06/2012 - 05:38

    Đức thông qua quỹ cứu trợ châu Âu

    Quốc hội Đức hôm qua 29/6 đã thông qua hiệp ước tài chính và quỹ cứu trợ của Liên minh châu Âu nhằm giải quyết khủng hoảng nợ khu vực.
XOR, XOR Việt Nam