Hủy

Khơi mào Tin tức

Ẩn số vốn startup Việt

Ẩn số vốn startup Việt

Dù được đánh giá tích cực nhưng dòng vốn lớn cho startup Vệt Nam vẫn có những ẩn số cần được mở.

  • 13/08/2014 - 20:04

    DEMO – Suối nguồn khởi nghiệp

    Công nghệ đang thay đổi thế giới. Những người điều khiển sự phát triển và thay đổi của công nghệ ấy chính là các công ty khởi nghiệp công nghệ.
  • 05/03/2014 - 19:09

    Singapore: Giấc mơ Silicon Valley

    Singapore đang xây dựng một Thung lũng Silicon tại khu vực bằng nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và thu hút doanh nghiệp công nghệ.