Hủy

Khong tien Tin tức

  • 31/08/2023 - 08:00

    Tỉ lệ CASA đã chạm đáy

    Sự đảo chiều của xu hướng lãi suất từ tăng sang giảm đóng vai trò dẫn dắt cho việc phục hồi của tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA).