Hủy

Kí quỹ Tin tức

  • 09/01/2013 - 11:57

    Sẽ điều chỉnh biên độ giao dịch chứng khoán

    Theo thông tin từ lãnh đạo của HoSE, việc điều chỉnh biên độ giao dịch từ cộng-trừ 5% lên cộng-trừ 7% cho sàn HoSE và từ cộng-trừ 7% lên cộng-trừ 10% cho sàn HNX sẽ được thảo luận trong cuộc họp tổng kết ngành ngày hôm nay (9.1.2013) của UBCKNN và dự kiến thực hiện từ giữa tháng 1.2013.