Hủy

Kiếm hiệp Tin tức

  • 19/11/2012 - 10:17

    Lựa chọn hình thức độc quyền vàng

    Những diễn biến trên thị trường vàng hiện đang đặt ra cho NHNN hai lựa chọn: bỏ độc quyền vàng miếng hay chuyển sang độc quyền nhà nước thực thụ.