Hủy

Kiềm tiền tỷ Tin tức

Tằn tiện như... tỷ phú thế giới

Tằn tiện như... tỷ phú thế giới

Từ ăn trưa tại căng-tin công ty đến sống trong ngôi nhà chỉ bằng một phần rất nhỏ tài, 7 tỷ phú dưới đây biết bí quyết giữ gìn sự giàu có.