Hủy

Kinh doanh hàng hóa Tin tức

  • 22/02/2014 - 08:30

    Thị trường gas có hết bát nháo?

    Sở Công Thương TP.HCM vừa ra quy định buộc các hộ kinh doanh gas chỉ mua gas ở một tổng đại lý để nhằm chấn chỉnh sự bát nháo của thị trường.
Người Tiên Phong