Hủy
Kinh Doanh

ADB cho Việt Nam vay 270 triệu USD phát triển lưới điện

Thứ Ba | 27/01/2015 20:56

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt cơ chế tài chính của Dự án Phát triển lưới điện Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh dựa trên nguồn vốn vay từ ADB, AIF.
 

Toàn bộ số vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Quỹ Cơ sở hạ tầng ASEAN (AIF) hơn 272 triệu USD sẽ thực hiện theo cơ chế Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh vay lại toàn bộ theo đúng với điều kiện vay của ADB và AIF cộng thêm phí cho vay lại của Chính phủ.

Thời gian vay lại là 20 năm, trong đó thời gian ân hạn đến 15/3/2020; phí cho vay lại của Chính phủ là 0,25%/năm.

Ngoài ra, về phần vốn đối ứng, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm cân đối và bố trí 100% vốn đối ứng của dự án.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính ký với Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh ký Hiệp định vay phụ của dự án phù hợp với các Hiệp định Vay ký với ADB và theo quy định hiện hành.

Đồng thời, Thủ tướng giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo lãnh cho Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh và cam kết trả nợ trong trường hợp hai công ty trên không thực hiện trả nợ theo Hiệp định vay phụ và quy định hiện hành.

Dự án Phát triển lưới điện Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được thực hiện từ năm 2014 - 2016 tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Nguồn BizLive

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO