Hủy
Kinh Doanh

Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam sẽ được mua tín phiếu NHNN

Thứ Hai | 14/07/2014 12:40

Dự thảo quy định hạn nộp phí bảo hiểm tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là chậm nhất vào ngày 20 của tháng đầu tiên mỗi quý.
 

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi để lấy ý kiến đóng góp.

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi như nội dung Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi; cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi sáp nhập, hợp nhất; bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi niêm yết tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; thời hạn nộp và tính phí bảo hiểm tiền gửi; thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm; thủ tục trả tiền bảo hiểm; mở và sử dụng tài khoản của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước; mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, đối tượng điều chỉnh của dự thảo thông tư là Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi gồm ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô; người được bảo hiểm tiền gửi; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo dự thảo phải ghi tên tổ chức bảo hiểm tiền gửi, tên tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, hạn mức chi trả tiền bảo hiểm. Trong trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi sẽ bị thu hồi và chứng nhận sẽ được cấp lại cho tổ chức mới hình thành sau hợp nhất.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, dự thảo Thông tư quy định thời hạn nộp phí bảo hiểm tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là chậm nhất vào ngày 20 của tháng đầu tiên mỗi quý. Trường hợp ngày cuối cùng của hạn nộp phí trùng vào ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ cuối tuần thì tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được nộp phí bảo hiểm tiền gửi vào ngày làm việc tiếp theo.

Dự thảo Thông tư cũng quy định công thức tính phí bảo hiểm tiền gửi, công thức cho trường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tính và nộp phí quý đầu tiên, hợp nhất, sáp nhập.

Thông tư cho phép Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước để gửi tiền từ nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi và hưởng mức lãi suất do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong