Hủy
Kinh Doanh

Bộ Tài chính đề xuất xoá nợ thuế không có khả năng thu hồi

Thứ Tư | 03/04/2013 21:22

Bộ Tài chính vừa có dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước 1/7/2007.
 
Theo dự thảo này, Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với hộ gia đình, cá nhân; doanh nghiệp nhà nước đã giải thể; doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa; doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sở hữu theo hình thức giao, bán.
Điều kiện xóa nợ tiền thuế
Dự thảo này quy định, để được xóa nợ tiền thuế, hộ gia đình, cá nhân phải đáp ứng điều kiện: gặp khó khăn và không thanh toán được nợ thuế hoặc đã thôi không còn kinh doanh và không thanh toán được nợ thuế.

Đối với doanh nghiệp nhà nước đã giải thể thì phải đảm bảo đồng thời các điều kiện sau: Là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập; đã giải thể theo quyết định giải thể của UBND tỉnh, thành phố hoặc của Bộ chủ quản trước ngày 1/7/2013.

Doanh nghiệp Nhà nước đã hoàn thành cổ phần hóa cũng phải đảm bảo đồng thời nhiều điều kiện mới được xoá nợ thuế.

Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước 1/7/2007

Theo dự thảo, việc xóa nợ được áp dụng đối với tiền thuế nợ, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 đến nay chưa nộp ngân sách nhà nước.

Cụ thể, tiền thuế được xóa bao gồm: thuế môn bài, thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế nhà đất, thuế lợi tức, thuế thu nhập doanh nghiệp;

Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu về sử dụng vốn ngân sách nhà nước, khấu hao cơ bản, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước (trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất).

Đối với tiền phạt bao gồm: tiền phạt chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Khi xóa tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 1/7/2007 thì được xóa khoản tiền phạt chậm nộp phát sinh từ khoản nợ thuế được xóa.

Về thẩm quyền xóa nợ, theo dự thảo, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm xem xét xóa nợ đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân; doanh nghiệp nhà nước đã giải thể theo Quyết định của UBND tỉnh, thành phố.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm xem xét xóa nợ đối với các trường hợp còn lại.

Chi tiết dự thảo của Bộ Tài chính.

Nguồn Chinhphu.vn

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO