Hủy
Kinh Doanh

Bộ Tài chính làm việc với Bảo Việt về đề án tái cơ cấu

Thứ Năm | 09/05/2013 20:39

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng làm việc với công ty mua bán nợ Việt Nam về đề án tái cơ cấu.
 
Buổi làm việc giữa tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính và 2 đơn vị trên được tổ chức ngày 8/5 do Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp chủ trì.

Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp biểu dương 2 đơn vị đã triển khai xây dựng đề án tái cơ cấu theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ. Các đề án được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đã đánh giá được tình hình, kết quả hoạt động của các doanh nghiệp thời gian qua cũng như những tồn tại, bất cập, hạn chế. Trên cơ sở đó, đề án đã đề ra được các mục tiêu và các giải pháp cơ bản cho quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp.

Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp cũng nhấn mạnh, tái cơ cấu doanh nghiệp là bước tiếp theo của quá trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; là đòi hỏi tất yếu khách quan, doanh nghiệp phải liên tục tự đổi mới chính mình để phát triển bền vững.

Thứ trưởng yêu cầu Tập đoàn Bảo Việt ( BVH) và Công ty Mua bán nợ Việt Nam bám sát quan điểm, định hướng của Ban chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XI, Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015".

Đồng thời, bám sát ý kiến chỉ đạo của tập thể Lãnh đạo Bộ, ý kiến tham gia của các đơn vị thuộc Bộ tại cuộc họp tiếp tục hoàn thiện đề án tái cơ cấu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với đặc điểm mô hình tổ chức hoạt động của từng doanh nghiệp.

Nguồn MOF


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới