Hủy
Kinh Doanh

BTS có thể lỗ đến 165 tỷ đồng nếu tính chênh lệch tỷ giá?

Thứ Sáu | 07/09/2012 21:12

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của công ty đạt 2,74 tỷ đồng, giảm khoảng 400 triệu đồng so với trước soát xét.
 
Công ty cổ phần Xi Măng Vicem Bút Sơn BTS công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét.

Theo báo cáo soát xét, doanh thu thuần 6 tháng của BTS tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 1.341 tỷ đồng, đem về 318 tỷ đồng lợi nhuận gộp, song vẫn không đủ bù đắp các khoản chi phí. Do đó, hoạt động kinh doanh lỗ thuần 136 triệu đồng.

Nhờ khoản lợi nhuận khác 3,27 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của công ty vẫn dương 2,74 tỷ đồng, nhưng so với số liệu trước soát xét, lợi nhuận sau thuế đã giảm khoảng 400 triệu đồng.

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán còn lưu ý tại thời điểm 30/6, công ty phản ánh số dư khoản mục chênh lệch tỷ giá hối đoái 165 tỷ đồng do đánh giá lại tỷ giá cuối kỳ của khoản vay dài hạn bằng ngoại tệ. Theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 thì khoản này phải ghi nhận như một khoản lỗ vào kết quả xuất kinh doanh.

Ngoài ra, chi phí khấu hao máy móc thiết bị của dây chuyền đang được công ty phản ánh thấp hơn mức khấu hao tối thiểu khoảng 18,9 tỷ đồng.

Nguồn Vietstock


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới