Hủy
Kinh Doanh

"Công ty mẹ của công ty mẹ" sẽ có thêm thời gian công bố báo cáo tài chính hợp nhất

Thứ Tư | 03/12/2014 12:55

Các tổ chức phải nộp báo có có thêm 5 ngày đối với báo cáo quý, bán niên và 10 ngày đối với báo cáo năm.
 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và các thành viên thị trường về Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 52/2012/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Một điểm thay đổi trong dự thảo lần này so với Thông tư 52 là thời hạn để công bố thông tin định kỳ, cụ thể là các báo cáo tài chính năm với công ty đại chúng, báo cáo tài chính năm, bán niên và quý với công ty đại chúng quy mô lớn và tổ chức niêm yết.

Theo đó, các tổ chức phải nộp báo cáo tài chính hợp nhất nếu có các công ty con, đơn vị trực thuộc cũng phải lập báo cáo tài chính hợp nhất (hay nói một cách dễ hiểu hơn là "công ty mẹ của công ty mẹ") sẽ có thêm 5 ngày đối với báo cáo quý; bán niên và 10 ngày đối với báo cáo năm so với quy định hiện nay.

Như vậy, "công ty mẹ của công ty mẹ" sẽ phải công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý trong thời gian 50 ngày, báo cáo bán niên đã được soát xét trong 65 ngày và báo cáo năm đã được kiểm toán trong vòng 100 ngày kể từ khi kết thúc quý, 6 tháng và năm tài chính.

Theo quy định tại Thông tư 52, đối với báo cáo tài chính quý, các tổ chức niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố sau 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý; và 45 ngày với trường hợp tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn có công ty con hoặc đơn vị kế toán trực thuộc (báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ).

Đối với báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét, thời hạn công bố là 5 ngày làm việc kể từ khi được kiểm toán chấp thuận báo cáo soát xét nhưng không vượt quá 45 ngày kể từ khi kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính. Đối với báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty mẹ, thời hạn 45 ngày được nâng lên thành 60 ngày.

Đối với báo cáo năm đã được kiểm toán, thời gian phải công bố là 10 ngày làm việc sau khi kiểm toán ký báo cáo nhưng không vượt quá 90 ngày sau khi kết thúc niên độ tài chính, áp dụng với tất cả các trường hợp.

Trên thực tế, nhiều tổ chức niêm yết, công ty đại chúng lại có các công ty con hoặc đơn vị kế toán trực thuộc cũng phải lập báo cáo tài chính hợp nhất. Và nếu các công ty con này đợi đến hẹn mới nộp báo cáo thì các công ty mẹ không thể lập báo cáo đúng hạn dẫn đến nhiều tổ chức niêm yết liên tục vi phạm thời hạn công bố thông tin.

Đơn cử, đầu năm nay, chứng khoán Sài Gòn (mã SSI) đã bán 0,35% cổ phần Thủy sản Hùng Vương (mã HVG) và giảm tỷ lệ sở hữu từ trên 20% về 19,66%. Với tỷ lệ sở hữu này, Hùng Vương không còn là công ty liên kết và SSI không còn phục thuộc vào báo cáo tài chính hợp nhất của Hùng Vương để lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Theo Giám đốc tài chính SSI Nguyễn Thị Thanh Hà, lý do quan trọng dẫn tới quyết định này của SSI là đặc thù Hùng Vương có nhiều công ty con, nên báo cáo tài chính của Hùng Vương thường được công bố chậm. Khi Hùng Vương không công bố báo cáo đúng hạn, SSI cũng không thể công bố báo cáo hợp nhất đúng hạn quy định.

Thông tư này nếu được bán hành sẽ thay thế Thông tư số 52/2012/TT-BTC. Những quy định về công bố thông tin tại các văn bản khác do Bộ Tài chính ban hành trái với quy định tại Thông tư này sẽ bị hủy bỏ và áp dụng theo quy định của Thông tư này.

Văn bản góp ý gửi về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Vụ Phát triển Thị trường từ ngày 02/12/2014 đến ngày 17/12/2014.

Nguồn DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO