Hủy
Kinh Doanh

Công ty mẹ PVX dự phòng phải thu khó đòi giảm hơn 58 tỷ đồng

Thứ Bảy | 11/05/2013 10:45

Chi phí quản lý thu về hơn 32,5 tỷ đồng nên lợi nhuận quý I của công ty mẹ PVX tăng hơn 71%.
 
Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, mã PVX thông báo kết quả kinh doanh quý I của công ty mẹ với lợi nhuận tăng trên 70% nhờ chi phí quản lý giảm mạnh.

Doanh thu thuần quý I giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, đạt 208,7 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp theo đó giảm tới 96% so với quý I/2012, đạt 938 triệu đồng.

Doanh thu tài chính gấp 4,7 lần cùng kỳ đạt 10,07 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng mạnh từ 4,51 tỷ đồng lên 35,29 tỷ đồng.

Chi phí quản lý thu về 32,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chi ra 18,06 tỷ đồng. Chi phí quản lý phản ánh các chi phí như lương nhân viên bộ phận quản lý, bảo hiểm, khoản lập dự phòng phải thu khó đòi, dịch vụ mua ngoài v.vv...

Nhờ chi phí quản lý mà lợi nhuận sau thuế quý I tăng 71% so với cùng kỳ đạt 8,73 tỷ đồng.

j
Nguồn: PVX
Đơn vị: tỷ đồng

Tại thời điểm 31/3, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của PVX giảm 50 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn 20 tỷ đồng. Khoản mục này giảm do tiền gửi có kỳ hạn trong kỳ giảm 50 tỷ đồng.

Các khoản vay ngắn hạn vào cuối kỳ là 1.160 tỷ đồng, tăng 50,6 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, hơn 964 tỷ đồng là vay ngắn hạn tại Oceanbank.

Tổng các khoản phải thu là 5.838,7 tỷ đồng, tăng 256 tỷ đồng so với đầu năm. Tuy nhiên, dự phòng phải thu khó đòi của PVX cuối quý I là 517 tỷ đồng, giảm so với 575,28 tỷ đồng vào đầu năm.

Dự phòng giảm giá chứng khoán dài hạn của PVX cuối quý I là 715 tỷ đồng, tăng so với 699,7 tỷ đồng vào đầu năm.

Nguồn Dân Việt/PVX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật