Hủy
Kinh Doanh

Công ty mẹ Vinaconex chi phí tài chính quý I giảm hơn 1.100 tỷ đồng so với cùng kỳ

Thứ Ba | 14/05/2013 16:26

Lợi nhuận sau thuế quý I đạt hơn 62 tỷ đồng so với lỗ 884 tỷ đồng cùng kỳ năm trước nhờ hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn.
 
Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Vinaconex, mã VCG, thông báo kết quả kinh doanh quý I của công ty mẹ.

Doanh thu thuần quý I đạt 1.024,26 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn nên lợi nhuận gộp giảm trên 30% so với cùng kỳ năm trước, đạt 53,19 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính đạt gần 110 tỷ đồng, giảm 58,5% so với quý I/2012. Đáng chú ý chi phí tài chính giảm mạnh từ 1.190 tỷ đồng cùng kỳ năm trước xuống còn 72,9 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cái tài chính và giải trình của VCG, cùng kỳ năm trước VCG dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 1.017,1 tỷ đồng trong khi năm nay hoàn nhập gần 28 tỷ đồng căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty con, công ty liên doanh liên kết.

Trừ các chi phí liên quan, lợi nhuận sau thuế quý I đạt 62,22 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 884,53 tỷ đồng. Thu nhập trên cổ phiếu EPS đạt 141 đồng.

Nguồn: VCG Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: VCG
Đơn vị: tỷ đồng

Tiền và các khoản tương đương tiền tại ngày 31/3 đạt 179,9 tỷ đồng, giảm 189 tỷ đồng so với đầu năm. Vay và nợ ngắn hạn trong kỳ tăng thêm 141 tỷ đồng so với đầu năm, lên 1.234,8 tỷ đồng. Vay và nợ dài hạn vào cuối quý I là 3.303,4 tỷ đồng, giảm gần 365 tỷ đồng so với đầu năm.

Nguồn Dân Việt/VCG

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật