Hủy
Kinh Doanh

Dabaco lãi 43 tỷ đồng trong quý III, giảm 22% so với cùng kỳ

Thứ Ba | 14/10/2014 17:25

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế là 95,4 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ và chỉ đạt 45,5% kế hoạch cả năm 2014.
 
Quý III/2014, Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (mã DBC) đạt doanh thu 1.321 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp quý III giảm 5% so với cùng kỳ năm 2013, doanh thu tài chính giảm một nửa. Trong khi đó, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý đều tăng.

Vì thế, lợi nhuận sau thuế quý III/2014 giảm 22% so với cùng kỳ, đạt 43 tỷ đồng. Công ty giải trình nguyên nhân lợi nhuận giảm là do cơ cấu thức ăn chăn nuôi thay đổi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của DBC lần lượt là 3.812 tỷ đồng và 95,4 tỷ đồng. Doanh thu tăng 9% còn lợi nhuận giảm 3% so với cùng kỳ.

Doanh thu thức ăn gia súc chiếm 60,6% trong cơ cấu doanh thu, doanh thu nuôi gia công, chế biến thực phẩm 19%, doanh thu thương mại, siêu thị 11,1%.

Cuối quý III/2014, tổng tài sản là 3.767 tỷ đồng, giảm 6,2% so với đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, hàng tồn kho đều giảm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm còn 70 tỷ đồng, thấp hơn một nửa so với đầu năm.

Chỉ tiêu

Quý III năm 2014

Quý III năm 2013

Thay đổi

Lũy kế năm 2014

Lũy kế năm 2013

Thay đổi

Doanh thu

1.321,39

1.193,43

10,7%

3.812,63

3.501,67

8,9%

Giảm trừ doanh thu

47,19

42,88

10,1%

128,73

111,00

16,0%

Doanh thu thuần

1.274,20

1.150,56

10,7%

3.683,90

3.390,68

8,6%

Giá vốn hàng bán

1.137,08

1.006,51

13,0%

3.308,03

3.055,43

8,3%

Lợi nhuận gộp

137,12

144,05

-4,8%

375,86

335,25

12,1%

Doanh thu tài chính

3,12

6,22

-49,8%

12,62

22,15

-43,0%

Chi phí tài chính

28,28

26,53

6,6%

98,54

95,86

2,8%

Chi phí bán hàng

28,46

24,75

15,0%

79,29

67,14

18,1%

Chi phí quản lý

35,49

32,05

10,8%

94,84

87,27

8,7%

Lợi nhuận sau thuế

43,05

55,16

-22,0%

95,40

98,22

-2,9%

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO