Hủy
Kinh Doanh

ĐHCĐ ngân hàng SCB: Chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT bất ngờ từ nhiệm

Thứ Hai | 17/03/2014 14:14

Sáng ngày 17/03/2014 Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB đang diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh.
 
Chương trình Đại hội đã công bố trước đó cho biết HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017, tuy nhiên Đại hội khá bất ngờ khi thành viên từ nhiệm chính là Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT.

SCB cũng đề nghị giảm số lượng thành viên HĐQT từ 9 thành viên (theo tinh thần của SCB hợp nhất) xuống còn 6 thành viên trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập.

Hiện tại số lượng thành viên HĐQT của SCB là 6 thành viên. Tuy nhiên bà Nguyễn Thị Thu Sương - Chủ tịch HĐQT và Ông Trầm Thích Tồn - Phó chủ tịch HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.

HĐQT cũng trình xin ý kiến cổ đông bầu bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT thay thế 2 thành viên xin từ nhiệm, danh sách ứng cử gồm:

(1) Ông Võ Tấn Hoàng Văn và
(2) Ông Tạ Chiêu Trung.

HĐQT đồng thời trình phương án tăng vốn điều lệ thêm 2.000 tỷ đồng lên 14.295 tỷ đồng trong trường hợp không thể tăng vốn cấp 2 bằng nguồn ủy thác từ nước ngoài bằng cách phát hành riêng lẻ 200 triệu cp cho các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước với giá bán theo thỏa thuận giữa SCB và các nhà đầu tư, nhưng đảm bảo không thấp hơn mệnh giá.

Trường hợp không thể tăng vốn cấp 2 bằng nguồn ủy thác từ nước ngoài như kế hoạch, SCB sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ với mục tiêu nâng cao năng lực tài chính dự kiến trước 31/12/2014.

Với nguồn vốn tăng thêm, SCB sẽ sử dụng 250 tỷ đồng để đầu tư, góp vốn kinh doanh; đầu tư hiện đại hóa công nghệ thông tin 255 tỷ đồng; đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở các chi nhánh 45 tỷ đồng; và 1.450 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

HĐQT cũng trình xin ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp thường niên gồm:

(1) quyết định các vấn đề về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của SCB;

(2) quyết định thành lập công ty con để thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật khi SCB có nhu cầu mở rộng lĩnh vực hoạt động.

(3) quyết định các vấn đề liên quan đến việc gọp vốn, mua cổ phần hoặc rút vốn đầu tư tại doanh nghiệp, TCTD khác có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ SCB;

(4) Quyết định các vấn đề liên quan đến đầu tư, mua, bán tài sản của SCB có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ

(5) Lựa chọn, đàm phán các điều kiện liên quan đến việc hợp tác, ký kết thỏa thuận/hợp đồng hợp tác với đối tác chiến lược trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện cho SCB phát triển mạnh hơn;

(6) Thông qua các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn điều lệ SCB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm soát gần nhất với Tv. HĐQT, Tv. BKS, Tổng giám đốc (Giám đốc), Cổ đông lớn, Người có liên quan của Người quản lý, Tv. BKS, Cổ đông lớn của Ngân hàng; Công ty con, Công ty liên kết của NH;

(7) Điều chỉnh, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức.

Nguồn CafeF

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO