Hủy
Kinh Doanh

DRL 29/12 giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức 20% bằng tiền

Thứ Hai | 24/11/2014 15:12

Ngày thực hiện trả cổ tức là 27/1/2015.
 

Cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 22/11/2014 của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã DRL) đã thông qua trả cổ tức đợt 2 năm 2014 với tỷ lệ 20% bằng tiền (mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng).

Ngày chốt danh sách cổ đông là 31/12/2014, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/12/2014. Ngày thực hiện trả cổ tức là 27/1/2015.

Hội đồng quản trị cũng thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014 với doanh thu 45,77 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 23,91 tỷ đồng. EPS đạt 2.517 đồng.

Hội đồng quản trị thống nhất không mua máy biến áp 10 MVA để dự phòng, đại tu tổ máy số 2 vào năm 2015 và giao Giám đốc Công ty lên phương án so sánh không mua cổ phiếu CHP của Thủy điện miền Trung và lập phương án đầu tư vốn vào Thủy điện - Điện lực Đắc Lắk.

 Về kế hoạch tài chính - sản xuất kinh doanh năm 2015, sau khi nghe Giám đốc Công ty trình bày kế hoạch, HĐQT thống nhất giao Giám đốc Công ty xác định lại sản lượng phát, giá bán của năm 2015 để trình HĐQT tại cuộc họp trung tuần tháng 1/2015.

Nguồn DVO/HSX


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới