Hủy
Kinh Doanh

GAS lãi hợp nhất hơn 7.500 tỷ đồng sau 9 tháng

Thứ Tư | 14/11/2012 15:30

Trong quý III, doanh thu thuần của công ty giảm 3,2% nhưng lợi nhuận tăng 12% lên 2.579 tỷ đồng.
 
Tổng công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2012.

Theo đó, doanh thu thuần và giá vốn hàng bán cùng giảm so với quý III/2011. Do giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn nên lợi nhuận gộp của GAS đạt 3.775 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Trừ đi các chi phí và thuế, GAS còn 2.579 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 12% so với cùng kỳ.

Theo GAS, lợi nhuận kỳ này tăng chủ yếu do sản lượng khí tiêu thụ tăng 5% và giá bán khí bình quân cũng tăng so với quý III/2011.

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt hơn 53.000 tỷ đồng doanh thu và trên 7.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS0 đạt 3.775 đồng).

Năm 2012, cổ đông GAS thông qua kế hoạch 55.168 tỷ đồng doanh thu và 5.285 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy sau 9 tháng, công ty hoàn thành 96% chỉ tiêu doanh thu và vượt 42% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 30/9, GAS có gần 12.400 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng hơn 20% so với cuối năm 2011. Tổng giá trị tài sản của công ty là 49.737 tỷ đồng, tăng 9%.

Trong cơ cấu nguồn vốn, GAS vay, nợ ngắn hạn hơn 2.000 tỷ đồng và vay, nợ dài hạn 7.763 tỷ đồng (vay ngân hàng 6.380 tỷ đồng). Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối quý III là 5.343 tỷ đồng.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý III/2012 của GAS
Đơn vị: Tỷ đồng
Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý III/2012 của GAS
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới