Hủy
Kinh Doanh

Giảm mức trần cho phép thanh toán tiền mặt xuống 20 triệu đồng

Thứ Sáu | 21/11/2014 09:48

Các tổ chức sử dụng vốn Nhà nước được thanh toán bằng tiền mặt với các khoản chi dưới 20 triệu đồng, thay vì 30 triệu đồng như quy định hiện hành.
 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 33 quy định một số trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn Nhà nước.

Thông tư mới quy định, tổ chức sử dụng vốn Nhà nước được thanh toán bằng tiền mặt khi thanh toán tiền thu mua nông, lâm, thủy sản, dịch vụ và các sản phẩm khác cho người dân trực tiếp sản xuất, đánh bắt, khai thác bán ra mà chưa có tài khoản thanh toán tại Ngân hàng; Khi thanh toán công tác phí, trả lương và các khoản thu nhập khác cho người lao động chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng.

Các khoản thanh toán để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh liên quan đến bí mật Nhà nước cũng thuộc diện được thanh toán bằng tiền mặt.

Ngoài ra, thông tư còn quy định các trường hợp cho phép là khi nhận thanh toán tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, khu vực nông thông nơi chưa có tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Cuối cùng là khoản thanh toán với giá trị dưới 20 triệu đồng, trừ trường hợp các khoản thanh toán trong ngày có giá trị dưới 20 triệu đồng cho cùng một mục đích, một đối tượng thanh toán nhưng tổng các khoản thanh toán này lớn hơn 20 triệu đồng. Theo quy định trước đó, với mức chi trả 30 triệu đồng trở xuống thì được sử dụng tiền mặt để chi trả.

Tổ chức sử dụng vốn nhà nước quy định tại thông tư này bao gồm tổ chức có sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn đầu tư khác của Nhà nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2015.

Nguồn DVO/SBV

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới