Hủy
Kinh Doanh

GMC lãi quý III hơn 26 tỷ đồng, tăng 77%

Thứ Ba | 04/11/2014 11:28

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2014, công ty hoàn thành 85% kế hoạch doanh thu và 78% kế hoạch lợi nhuận.
 

Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại may Sài Gòn (mã GMC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm 2014.

Doanh thu quý III/2014 đạt 518 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính quý này giảm 38%, cùng với đó chi phí tài chính cũng giảm 64% nhưng các loại chi phí bán hàng, chi phí quản lý tăng,

Vì vậy, lợi nhuận sau thuế trong quý đạt 26,05 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận công ty mẹ đạt 26,26 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ quý trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 1.109 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 52,3 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 26% so với 9 tháng đầu năm 2013.

Năm 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận 67 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, công ty hoàn thành 85% kế hoạch doanh thu và 78% kế hoạch lợi nhuận.

Tổng tài sản cuối kỳ đạt 660 tỷ đồng, không chênh lệch nhiều so với đầu kỳ. Hệ số nợ/tổng tài sản là 60%.

Hàng tồn kho cuối kỳ này đạt 181,5 tỷ đồng, giảm 25% so với đầu kỳ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 58 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 117 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/GMC). Đơn vị: Tỷ đồng
Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/GMC). Đơn vị: Tỷ đồng

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong