Hủy
Kinh Doanh

Hà Nội: Nhân lực qua đào tạo nghề tới 2020 đạt 180 nghìn người

Thứ Sáu | 14/09/2012 15:01

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020.
 
Quy hoạch nhằm phát triển nhân lực có cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề phù hợp với yêu cầu phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp và yêu cầu phục vụ và quản lý xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng trong điều kiện công nghệ hóa, quốc tế hóa và tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp.

Mục tiêu cụ thể của thành phố là tăng tỷ lệ nhân lực qua đào tạo từ 35% tổng lực lượng lao động năm 2011 lên 55%, năm 2015 và 75% vào năm 2020.

Trong nhân lực qua đào tạo, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 10% năm 2011 lên 20% năm 2015 và 35% năm 2020; tỷ lệ lao động có trình độ đại học cao đẳng đạt mức 20% năm 2015 và 30% năm 2020; tỷ lệ lao động có trình độ sau đại học đạt 2,5% năm 2015 và 3,5% năm 2020. Phấn đấu đến năm 2020, 98% đội ngũ cán bộ, công chức cấp thành phố, quận, huyện, thị xã có trình độ đại học.

Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên đến năm 2020 có ít nhất 30% giáo viên ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và 50% giáo viên ở các trường cao đẳng nghề có trình độ thạc sỹ trở lên; có 70% giảng viên cao đẳng có trình độ thạc sỹ, trong đó có 15% trình độ tiến sỹ; có 100% giảng viên đại học có trình độ thạc sỹ trở lên, trong đó có 50% là tiến sỹ.

Tăng số người qua đào tạo nghề giai đoạn 2011-2015 từ khoảng 120.000-130.000 người mỗi năm, lên 160.000-180.000 người giai đoạn 2016-2020.

Nguồn UBND Hà Nội


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới