Để đảm bảo thời gian hoàn thành dự án đường sắt đô thị tuyến số 2 Bến Thành-Tham Lương, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét tiến hành các thủ tục gia hạn thời gian hiệu lực Hiệp định vay 2731-VIE, khoản vay một của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đến ngày 31/12/2018 và thực hiện phân bổ lại nguồn vốn của các hạng mục, gói thầu thuộc dự án nói trên.

Theo trình bày của Ủy ban Nhân dân Thành phố, tuyến số 2 có tổng mức đầu tư 26.116 tỷ đồng; trong đó vốn vay của ADB là 540 triệu USD; của Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW) là 313 triệu USD; của Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) là 195 triệu USD và vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước 326,5 triệu USD.

Đến nay, các hiệp định vay của dự án giữa Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ đã hoàn tất ký kết. Trong đó, trong hiệp định vay số hiệu 2731-VIE của khoản vay đợt một trị giá 40 triệu USD với Ngân hàng ADB xác định ngày hoàn thành dự án là 31/12/2016, ngày khóa sổ khoản vay là 30/6/2017.

Tuy nhiên, dự án đang triển khai thực hiện điều chỉnh thiết kế nền tảng và lựa chọn nhà thầu, ảnh hưởng đến công tác đấu thầu, công bố ranh giải phóng mặt bằng, phương án tái bố trí hạ tầng kỹ thuật để các quận thu hồi đất và tiến hành công tác giải phóng mặt bằng, nên tiến độ dự án dự kiến sẽ chậm trễ so với kế hoạch đã được phê duyệt./.