Hủy
Kinh Doanh

Khai mạc phiên họp thường kỳ Chính phủ cuối cùng năm 2014

Thứ Ba | 30/12/2014 09:21

Phiên họp thường kỳ Chính phủ cuối cùng trong năm 2014 khai mạc sáng nay (30/12) tại Hà Nội.
 

Nội dung cụ thể tại phiên họp này, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ một lần nữa xem xét lại Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ và tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ – CP ngày 2/1/2014 và kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2014. Từ đó rút ra bài học về phát huy tiềm năng, thế mạnh của kinh tế Việt Nam; đặc biệt là trong hoàn cảnh có những khó khăn, thách thức bất thường.

Theo báo cáo này, năm 2014, kinh tế - xã hội đất nước đứng trước những thử thách hết sức khó khăn, khốc liệt; đồng thời, cũng đã có những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cụ thể đã đạt được gồm: Đây là năm đầu tiên sau 3 năm, tăng trưởng GDP vượt mục tiêu đề ra (5,8%).

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản có nhiều thuận lợi, đạt kết quả khá tốt. Tăng trưởng khu vực này cả năm đạt 3,49% cao hơn mức 2,63% của năm 2013 nhờ tăng trưởng cả 3 ngành nông, lâm, thủy sản cao hơn năm trước.

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 3,9% so với năm trước (năm 2013 tăng 3%); trong đó: nông nghiệp ước tăng 2,9%; lâm nghiệp ước tăng 7,1%; thủy sản ước tăng 6,8%. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2014 giảm 0,24% so với tháng trước, tăng 1,84% so với tháng 12/2013; bình quân năm 2014 tăng 4,09% so với năm 2013.

Trong ngày làm việc hôm nay, các thành viên Chính phủ cũng sẽ cho ý kiến và biểu quyết thông qua Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 với những nội dung cụ thể, dự kiến như sau:

Chỉ tiêu kinh tế năm 2015: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,2%; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu khoảng 5%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30%-32% GDP;

Chỉ tiêu xã hội: Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7%-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 15%; số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 23,5 giường; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 90%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 82%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.

Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, triển khai nhiệm vụ năm 2015 ngày hôm qua (29/12), Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh với các thành viên Chính phủ, người đứng đầu chính quyền các địa phương rằng:

“Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2015 là rất nặng nề, việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu được đề ra không chỉ là yêu cầu trong năm 2015, mà còn có ý nghĩa quan trọng cho việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XI của Đảng đề ra cho Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015). Dự báo tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều yếu tố khó lường; trong nước cũng còn nhiều khó khăn, thách thức”.

Trong bối cảnh như vậy, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nỗ lực phấn đấu để thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2015; thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các đột phá chiến lược, các định hướng đã đề ra và tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà Chính phủ đã đề ra trong Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chính phủ trong chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Nguồn Đầu tư

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO