Hủy
Kinh Doanh

KLS dự kiến 2013 phát triển mảng dịch vụ tài chính

Thứ Sáu | 08/02/2013 13:21

Tổng số tài khoản mở tại KLS tại thời điểm cuối năm 2012 là 10.301 tài khoản, tăng 2,31% so với năm 2011.
 
Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long KLS công bố báo cáo thường niên 2012.

Về hoạt động kinh doanh nguồn vốn

Tính đến hết năm 2012, tiền và các khoản tương đương tiền của KLS đến cuối năm 2012 đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Hoạt động gửi tiền đã đem lại doanh thu 202 tỷ đồng trong công ty, giảm 62,37% so với năm 2011 do lãi suất giảm.

Về hoạt động tự doanh

Năm 2012, KLS đẩy mạnh mảng tự doanh. Do những yếu tố bất ngờ trong nửa cuối năm, đặc biệt là sự quan ngại tăng cao về tình trạng sở hữu chéo của hệ thống ngân hàng, ảnh hưởng của các nhóm lợi ích kinh tế đe dọa sự an toàn của hệ thống ngân hàng cũng như hiệu quả của việc luân chuyển dòng vốn trong nền kinh tế, thị trường chứng khoán sụt giảm quý III và 2/3 quý IV/2012 khiến hoạt động tự doanh bị lỗ lớn.

Về hoạt động tư vấn

Năm 2012 KLS ký mới 1 hợp đồng tư vấn niêm yết, nâng tổng số hợp đồng tư vấn niêm yết thực hiện lên 10 hợp đồng, số hợp đồng tư vấn phát hành đang thực hiện là 17 hợp đồng (trong đó ký mới 4 hợp đồng). Tư vấn cấu trúc DN, M&A thực hiện 4 hợp đồng.

Tổng cộng năm 2012 KLS thực hiện 46 hợp đồng tư vấn doanh nghiệp các loại, đạt doanh thu 2,96 tỷ đồng. Các khách hàng truyền thống của KLS có Tổng công ty Vinaconex, các đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà, HD Bank, CTCP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao…

Về hoạt động môi giới

Tổng số tài khoản mở tại KLS tại thời điểm cuối năm 2012 là 10.301 tài khoản, tăng 2,31% so với năm 2011.

Doanh thu môi giới năm 2012 của KLS đạt 5,8 tỷ đồng, tăng 20,54% so với năm 2011.

Cuối năm 2012 còn 97 nhân viên

Số lượng nhân viên năm 2012 giảm từ 99 nhân viên xuống 97 nhân viên trong đó tuyển mới 18 người và nghỉ việc 20 người, có 44 người có chứng chỉ hành nghề.

KLS không vay nợ từ các tổ chức tài chính. Tổng tài sản của công ty cuối năm 2012 đạt hơn 2.600 tỷ đồng, lượng tiền mặt giảm từ 1.800 tỷ đầu năm xuống 1.300 tỷ cuối năm, giá trị khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh từ 122 tỷ lên 735 tỷ đồng.

Kế hoạch 2013

Năm 2013, Hội đồng quản trị KLS dự kiến xây dựng hệ thống quản trị rủi ro. Bên cạnh đó Hội đồng quản trị tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư và đẩy mạnh hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính cho các NĐT mở tài khoản tại KLS.

Nguồn CafeF


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới