Hủy
Kinh Doanh

Lịch sự kiện ngày 2/4

Thứ Hai | 01/04/2013 19:38

Cổ phiếu KBC, LCG vào diện bị cảnh báo. DHG giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức. ITA giao dịch không hưởng quyền họp Đại hội cổ đông.
 
Giao dịch cổ phiếu

LCG - Công ty cổ phần Licogi 16: Cổ phiếu vào diện cảnh báo từ ngày 2/4.

CNT - Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư: Cổ phiếu vào bị cảnh báo từ ngày 2/4.

VHH - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Viwaseen Huế: Cổ phiếu vào diện bị kiểm soát từ ngày 2/4.

KBC - Tổng công ty cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc: Cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 2/4.

Trả cổ tức

NIS - Công ty cổ phần Dịch vụ hạ tầng mạng: Giao dịch không hưởng quyền cổ tức bằng tiền tỷ lệ 4%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 31/5.

TNG - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG: Giao dịch không hưởng quyền cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 22/4.

DHG - Công ty cổ phần Dược Hậu Giang: Giao dịch không hưởng quyền cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 18/4.

SAV - Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex: Giao dịch không hưởng quyền cổ tức bằng tiền tỷ lệ 7,5%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 18/4.

VNR - Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt nam: Giao dịch không hưởng quyền cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền tỷ lệ 8%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 4/6.

Đại hội cổ đông

HLD - Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị: Giao dịch không hưởng quyền dự Đại hội cổ đông thường niên 2013 vào 25/4.

PVF - Tổng Công ty tài chính cổ phần ddầu khí Việt Nam: Giao dịch không hưởng quyền dự Đại hội cổ đông thường niên 2013 vào 28/4.

PVS - Tổng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đầu khí Việt Nam: Giao dịch không hưởng quyền dự Đại hội cổ đông thường niên 2013 vào 26/4.

PGD - Công ty cổ phần phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam: Giao dịch không hưởng quyền dự Đại hội cổ đông thường niên 2013.

ITA - Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo: Giao dịch không hưởng quyền dự Đại hội cổ đông thường niên 2013 vào ngày 26/4.

Nguồn Dân Việt

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật