Hủy
Kinh Doanh

Minh Phú xin ý kiến cổ đông trả cổ tức 50% bằng tiền

Thứ Hai | 28/07/2014 14:55

Hội đồng quản trị cũng xin ý kiến việc góp vốn vào công ty bao bì với tỷ lệ 26%.
 
Quyết định ngày 26/7/2014 của Hội đồng quản trị ngày 26/7 của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã MPC) triệu tập đại hội cổ đông bất thường năm 2014.

Nội dung cuộc họp là thông qua chia cổ tức 6 tháng đầu năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 50% (5.000 đồng/cổ phiếu) và một số nội dung khác phát sinh.

Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng thông qua việc góp vốn thành lập nhà máy bao bì tại Hậu Giang để đảm bảo nguồn cung bao bì chất lượng cho sản xuất. Nhà máy bao bì có vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Tỷ lệ góp vốn vào nhà máy là Minh Phú góp 26%, Minh Phú - Hậu Giang góp 25%, Bao bì Quang Minh góp 20% và cán bộ công nhân viên Minh Phú góp 29%.

Tại cổ đông thường niên năm 2014, do cổ đông yêu cầu chi cổ tức sau 2 năm không chia cổ tức, Hội đồng quản trị Công ty đã đồng ý chia bổ sung việc chia cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 15% bằng tiền.


Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO